Cenitve

Po naročilu delamo cenitve nepremičnin, predvsem zaradi:

- najema kredita pri bankah (hipotekarnega zavarovanja)

- ocene tržne vrednosti nepremičnine, pri prodaji ali nakupu

- računovodskega poročanja,

- stečaja oz. likvidacije

Cenitve delamo na območju celotne Slovenije, za vse namene. Oceno vrednosti pripravlja  mag. Dean Medved, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za Revizijo s svojo ekipo